Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe[2024-05-23] Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.
Archiwum przetargów, konkursów i postępowań konkurencyjnych

 

Przebudowa istniejącego budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz poprawienia warunków sanitarno-higienicznych.

Rozstrzygnięty: 2024-04-17

Dostawa rękawic, odzieży i zestawów ochronnych.

Rozstrzygnięty: 2024-04-08

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań diagnostyki obrazowej/zdjęć TK, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku, drogą teleradiologii.

Unieważniony: 2024-01-31

Konkurs ofert na świadczenie usług elektroradiologa w pracowniach RTG, USG i TK.

Rozstrzygnięty 2024-01-12

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek - 7 pakietów.

Rozstrzygnięty 2023-11-07

Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów – 9 pakietów.

Rozstrzygnięty 2023-08-08

Sporządzanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2023-07-18

Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonanie łącznika do budynku głównego Szpitala.

Rozstrzygnięty 2023-06-28

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 2023-05-31

Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonanie łącznika do budynku głównego Szpitala.Dostawa rękawic, odzieży i zestawów ochronnych.

Unieważniony 2023-05-31

Dostawa rękawic.

Rozstrzygnięty 2023-05-16

Dostawa rękawic, odzieży i zestawów ochronnych.

Rozstrzygnięty 2023-04-19
Unieważniony w pakiecie 2.

Dostawa aparatu USG dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2023-01-30

Dostawa tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2023-01-31

Dostawa i montaż mebli do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Rozstrzygnięty 2022-12-14

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w 30 pakietach dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2022-09-29

Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów – 9 pakietów.

Rozstrzygnięty 2022-07-28
Unieważniony w pakiecie 4.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2022-04-21

Dostawa kolumny laparoskopowej – tor wizyjny 4K z możliwością podłączenia systemu do archiwizacji.

Rozstrzygnięty 2021-10-05

Dostawa leków – 2 pakiety.

Rozstrzygnięty 2021-09-14
Unieważniony w pakiecie 2

Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów – 10 pakietów.

Rozstrzygnięty 2021-08-05
Unieważniony w Pakietach: 3, 4 i 10

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19.

Rozstrzygnięty 2021-07-20

Dostawa aparatu RTG.

Rozstrzygnięty 2021-06-21

Sporządzanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2021-06-01

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach.

Rozstrzygnięty 2021-04-30
Unieważniony w Pakiecie 5

Przetarg nieograniczony na budowę budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Rozstrzygnięty 2020-12-30

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów – 9 pakietów.

Rozstrzygnięty 2020-07-22
Unieważniony w Pakiecie 4

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2020-03-19
Rozstrzygnięty w Pakiecie 4 2020-04-02

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów – 8 pakietów.

Rozstrzygnięty 2019-07-22

Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2019-04-15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2019-03-19

Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku do wymogów ppoż. - branża sanitarna - instalacja hydrantowa.

Rozstrzygnięty 2018-11-06

Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2018-09-25

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 8 pakietów.

Rozstrzygnięty 2018-07-10

Przetarg nieograniczony na częściową rozbiórkę i rekonstrukcję muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Unieważniony 2018-06-05

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2018-03-20

Przetarg nieograniczony na budowę budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Rozstrzygnięty 2017-11-16

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu sanitarnego Typ B.

Rozstrzygnięty 2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 8 pakietów.

Rozstrzygnięty 2017-07-17
Unieważniony w Pakiecie 7

Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2017-04-04

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni parkingu na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2017-04-03

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2017-03-13
Unieważniony w Pakiecie 5

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO do progów unijnych na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 8 pakietów.

Rozstrzygnięty 2016-06-14
16.06.2016 rozstrzygnięcie Pakietu 5

Postępowanie konkurencyjne do 30 000 EURO - dostawa diety żywieniowej, dojelitowej, płynnej i proszkowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2016-05-25

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki.

Rozstrzygnięty 2016-05-04

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO do progów unijnych na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2016-04-13

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO do progów unijnych na modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku

Rozstrzygnięty 2016-03-23

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO do progów unijnych na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 2016-03-04

Postępowanie konkurencyjne do 30 000 EURO - wykonanie usługowego prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2016-02-19

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z bankiem krwi (Pakiet 1) i wykonanie badań mikrobiologicznych (Pakiet 2) dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2015-11-16

Postepowanie konkurencyjne do 30 000 EURO - dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek - 6 pakietów.

Rozstrzygnięty 2015-10-14

Postępowanie konkurencyjne do 30 000 EURO - dostawa generatora prądotwórczego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 2015-09-09

Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 7 pakietów.

Rozstrzygnięty 2015-07-21

Postepowanie konkurencyjne do 30 000 EURO - dostawa aparatu USG.

Rozstrzygnięty 2015-05-08

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
w 9 pakietach.

Rozstrzygnięty 2015-03-06

Przebudowa i nadbudowa budynku, na dach 2-spadowy kryty dachówką ceramiczną w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 17.09.2014

Przetarg na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 5 pakietów.

Rozstrzygnięty 24.07.2014

Przetarg nieograniczony na remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 13.05.2014

Przetarg na dostawę sprzętu endoskopowego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 11.04.2014

Przetarg na budowę dźwigu platformowego w budynku Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 04.04.2014

Przetarg na roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku gospodarczym w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 21.03.2014

Przetarg na przygotowanie posiłków dla Pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 17.03.2014

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 7 pakietach.

Rozstrzygnięty 26.02.2014

Przetarg na wykonanie usługowego prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 17.02.2014

Konkurs na świadczenie usług na wykonanie badań mikrobiologicznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 10.12.2013

Dostawa środków dezynfekcyjnych w 2 pakietach.

Rozstrzygnięty 25.11.2013

Konkurs ofert: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z prowadzeniem szpitalnego banku krwi.

Rozstrzygnięty 13.11.2013

Konkurs ofert na prowadzenie usług medycznych w dwóch pakietach

Odwołany 21.10.2013

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięty 14.10.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 03.10.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.

Rozstrzygnięty 13.08.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, pasków do glukometrów i preparatów do żywienia dojelitowego w 6 pakietach.

Rozstrzygnięty 17.07.2013

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia i oprogramowania wraz z wykonaniem sieci strukturalnej.

Rozstrzygnięty 21.06.2013
Unieważniony w pakiecie II 28.06.2013

Przetarg nieograniczony na remont dachu i elewacji budynków gospodarczych oraz wejścia i podjazdu dla karetek w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 22.05.2013

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w 25 pakietach.

Rozstrzygnięty 15.03.2013

Przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni do wejścia głównego szpitala z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (03-PN-2013).

Rozstrzygnięty 12.03.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach (02-PN-2013).

Rozstrzygnięty 15.02.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji myjki ETD2 (01-PN-2013).

Rozstrzygnięty 01.02.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę respiratora (pakiet 1) oraz aparatu do elektrokardiografii (pakiet 2).

Rozstrzygnięty 17.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów dezynfekcyjnych w 2 pakietach.

Rozstrzygnięty 13.11.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w 2 pakietach.

Rozstrzygnięty 08.10.2012
Unieważniony w pakiecie I

Przetarg nieograniczony na na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 11.09.2012
Unieważniony w pakietach IV i V

Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięty 03.09.2012

Przetarg nieograniczony na roboty elewacyjne na nowej części budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 02.08.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, pasków do glukometrów i preparatów do żywienia dojelitowego w 7 pakietach

Rozstrzygnięty 26.07.2012

Przetarg nieograniczony na roboty elewacyjne na nowej części budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Unieważniony 09.07.2012

Przetarg nieograniczony na dostaw wózka transportowo - kąpielowego.

Rozstrzygnięty 12.06.2012

Przetarg nieograniczony na remont dachu na nowej części budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 05.06.2012

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: usługi pielęgniarskie w oddziale chorób wewnętrznych.

Rozstrzygnięty 31.05.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego (5/PN/2012).

Rozstrzygnięty 14.05.2012

Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku. (4/PN/2012)

Rozstrzygnięty 29.03.2012

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku w 7 pakietach

Rozstrzygnięty 15.02.2012

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego w 2 pakietach:
I - dostawa aparatu do elektroterapii;
II - dostawa wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych
o regulowanej wysokości.

Rozstrzygnięty 06.02.2012

Przetarg na wykonanie usługowego prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku.

Rozstrzygnięty 30.01.2012

Przetarg na usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

Unieważniony: 12.01.2012

Przetarg na świadczenie usług w zakresie wykonywania:
                 badań laboratoryjnych wraz z prowadzeniem
                 szpitalnego banku krwi
                 oraz badań bakteriologicznych – 2 pakiety.

align="center"Rozstrzygnięty 09.12.2011

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego w 3 pakietach:
                I – dostawa respiratora,
               II – dostawa aparatu elektrochirurgicznego,
              III – dostawa wózka do przewożenia zwłok.

Rozstrzygnięty 15.11.2011

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji w dwóch pakietach.

Rozstrzygnięty 04.11.2011

Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

Rozstrzygnięty 14.09.2011

Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięty 5.09.2011

Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Unieważniony: 12.08.2011

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 tys. Euro na dostawę leków i pasków do glukometrów w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 04.08.2011

(pakiety 2 - 5)

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 tys. Euro na dostawę leków i pasków do glukometrów w 5 pakietach.

Unieważniony: 04.08.2011
(pakiet 1)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w dwóch pakietach: I - dostawa sterylizatora parowego; II - dostawa lampy zabiegowej.

Rozstrzygnięty 06.06.2011

Postępowanie do 14000€ na usługi - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku.

Unieważniony: 19.04.2011

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 3 pakietach.

Rozstrzygnięty 09.02.2011

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 30.12.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji w 2 pakietach.

Rozstrzygnięty 19.11.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i pasków do glukometrów w 5 pakietach.

Rozstrzygnięty 03.08.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę artroskopu.

Rozstrzygnięty 24.06.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę artroskopu.

Unieważniony: 13.05.2010

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu łączności telefonicznej dla linii analogowych z usługą centrex wraz z połączeniami telefonicznymi z telefonów stacjonarnych oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla wskazanych stacji abonenckich.

Unieważniony: 13.05.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych.

Rozstrzygnięty: 23.04.2010

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu łączności telefonicznej dla linii analogowych z usługą centrex wraz z  połączeniami telefonicznymi z telefonów stacjonarnych oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla wskazanych stacji abonenckich.

Unieważniony: 21.04.2010

Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku

Rozstrzygnięty: 12.04.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. respiratorów.

Rozstrzygnięty: 08.04.2010

Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań laboratoryjnych
i prowadzenie szpitalnego banku krwi.

Rozstrzygnięty: 31.03.2010

Przetarg nieograniczony na usługowe pranie bielizny szpitalnej.

Rozstrzygnięty: 05.02.2010

   
 

Aktualizacja strony: GM: 2024-03-26