Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Data ogłoszenia: 2020-08-28

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Projekt budowlany tom 1/3 - branża architektoniczno-budowlana.(plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 2 - Projekt budowlany tom 2/3 - branża sanitarna.(plik w formacie .pdf)
5.    Załącznik 3 - Projekt budowlany tom 3/3 - branża elektryczna. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 4 - Projekt wykonawczy-konstrukcja - branża architektoniczno-budowlana. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 5 - Przedmiar robót. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 7 - Oświadczenie. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 8 - Oświadczenie - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
11.  Załącznik 9 - Wykaz wykonanych robót.(plik w formacie .pdf)
12.  Załącznik 10 - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu robót.(plik w formacie .pdf)
13.  Załącznik 11 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.(plik w formacie .pdf)
14.  Załącznik 12 - Formularz ofertowy.(plik w formacie .pdf)
15.  Załącznik 13 - Wzór umowy.(plik w formacie .pdf)
16.  [2020-09-15] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)
17.  [2020-09-22] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 2. (plik w formacie .pdf)
18.  [2020-10-06] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 3. (plik w formacie .pdf)
19.  [2020-10-06] Załącznik do 3 części pytań i odpowiedzi do SIWZ. (plik w formacie .pdf)
20.  [2020-10-13] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 4. (plik w formacie .pdf)
21.  [2020-10-21] Zmiana terminu składania ofert i zmiana terminu otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

22.  [2020-11-05] Zmiana terminu składania ofert i zmiana terminu otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

23.  [2020-12-09] Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

24.  [2020-12-30] Informacja o wyborze oferty. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.