Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.

Data ogłoszenia: 2020-06-25Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875 za zm.), Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
informuje, że w dniu 25.06.2020r. udzielił zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG cyfrowego, przenośnego dla pacjentów w izolacji, Wykonawcy:

MISERWIS Michał Sergot
Ul. Wspólna 40
60-185 Skórzewo


Powrót do listy przetargów.