Aktualności


[2024-05-10]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni pielęgniarkę w poradni kardiologicznej i poradni chorób płuc.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710; +48 604 163 679

====================================<<>>====================================


[2024-04-16]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarzy - do pracy w oddziale chorób wewnętrznych w godzinach ordynacji i na dyżury lekarskie - specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 604 163 679

====================================<<>>====================================


[2024-02-29]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni pedagoga (pedagogika specjalna) w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710

====================================<<>>====================================


[2024-01-23]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarzy na dyżury lekarskie w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 789 869 602

====================================<<>>====================================


[2024-01-11]

W Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku funkcjonuje Zespół Etyki, z którym można sie kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zespol.etyki@szpitalpaslek.com


====================================<<>>====================================


[2023-09-14]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni psychologa w poradni zdrowia psychicznego.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710

====================================<<>>====================================


[2023-06-09]


Szanowni Państwo,
Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

Do kogo kierowany jest Program
Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.
W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.
Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Jak zapisać dziecko na szczepienie
Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę:

 • w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

 • przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00),

 • przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv

====================================<<>>====================================


[2023-05-29]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni fizjoterapeutę do pracy w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Warunkach Stacjonarnych dla Dorosłych.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 789 869 602

====================================<<>>====================================


[2023-03-24]

„Sieć Życia” - pomoc dla starszych, chorych i samotnych

Informujemy, że Stowarzyszenie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, działającej na terenie całego kraju, oferuje możliwość bezpłatnego korzystania z działań Sieci Życia.
Jest to rozwiązanie umożliwiające, poprzez przyciśnięcie jednego przycisku, automatyczne, natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywatela (np. zawał serca, atak astmy, cukrzyca, napad). Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych przyjęciem do sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, w tym o możliwości bezpłatnego korzystania z tego systemu, znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.ratownictwo.org.

====================================<<>>====================================


[2023-03-07]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni pielęgniarkę w oddziale chirurgii jednego dnia, pracowni endoskopowej oraz w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Warunki i forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt) do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 789 869 602

====================================<<>>====================================


[2022-11-25]

Szanowni Państwo,
Na terenie naszego regionu realizowany jest projekt „Szczepienia przeciw wirusowi HPV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.
Projekt polega na realizacji dwóch kluczowych zadań:

 1. Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewczynek w wieku 11-13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar realizacji projektu.

 2. Bezpłatnych szkoleniach/działaniach edukacyjnych, których celem jest propagowanie korzyści z prowadzenia akcji szczepień HPV i omówienie związanych z nimi zagrożeń.
Działaniami edukacyjnymi będą objęte osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania OLSZTYNA oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania EŁKU oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
 • Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
 • Rodzice dzieci młodzieży w wieku 11-17 lat
 • Nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat
Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie realizacji projektu, tj.: powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto Elbląg.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.stophpv.eu/warminsko-mazurskie
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: +48 533 334 851. Kontakt mailowy można nawiązać pod adresem: warminsko-mazurskie@stophpv.eu

Projekt „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie RPWM.11.02.01 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.11.02.01-lZ.OO-28-001/21. Całkowita kwota dofinansowania 328 350,00 PLN, wkład UE: 279 097,50 zł.

====================================<<>>====================================


[2022-10-08]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarza:
- w Pracowni USG - wykonywanie badań USG
- w Pracowni RTG - opisy zdjęć.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 604 163 679

====================================<<>>====================================


[2022-07-06]

Zalecenia dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Powiatowego Sp z.o.o. w Pasłęku
opracowane na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Powiatowego Sp z.o.o. w Pasłęku powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.
 2. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 3. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
 4. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce.
 5. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki itd.
 6. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 7. Gdy wizyta odbywa się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny.
 8. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni - z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

====================================<<>>====================================


[2022-06-01]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni logopedę w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
w godz: od 8 do 15 - tel. +48 789 869 602
po godz. 15 - tel. +48 509 998 710

====================================<<>>====================================


[2022-02-18]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni pielęgniarki w oddziale chirurgii jednego dnia, pracowni endoskopowej oraz w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 789 869 602

====================================<<>>====================================


[2021-12-27]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarza:
- do pracy w oddziale wewnętrznym w godzinach ordynacji i na dyżury lekarskie - specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji
  z chorób wewnętrznych.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 660 716 304

====================================<<>>====================================


[2021-09-21]

Zalecenia dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Powiatowego Sp z.o.o. w Pasłęku
opracowane na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 06 września 2021 r.

Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Powiatowego Sp z.o.o. w Pasłęku powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

Rekomenduje się umożliwienie odwiedzin z zachowaniem reżimu sanitarnego jeżeli odwiedzający:

 • jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
 • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (do 180 dni od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego) lub
 • uzyskał negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin)
Nie rekomenduje się odwiedzania pacjentów przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z wyjątkiem sytuacji szczególnych (po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Oddziału Szpitalnego lub lekarza dyżurnego).
Nie rekomenduje się również wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:
 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzającego pacjenta).
 3. Osoba odwiedzająca nie może mieć żadnych objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min.30 sekund) umycia rak wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
 5. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 6. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolic ust, nosa i oczu.
 7. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
 8. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch fizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch fizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
 9. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki itd.
 10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 11. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum - wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 12. Gdy wizyta odbywa się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

====================================<<>>====================================


[2021-08-31]

Informujemy Państwa, że od 1. września w Szpitalu Powiatowym rozpocznie działanie poradnia endokrynologiczna.
Rejestracja Pacjentów pod numerem 55 249 15 43
Zapraszamy.

====================================<<>>====================================


[2021-08-06]

Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni technika elektroradiologii do pracy w Pracowni RTG. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Telefon kontaktowy +48 509 998 710.

====================================<<>>====================================


[2021-06-11]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni fizjoterapeutę w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 600 981 223

====================================<<>>====================================


[2021-06-07]

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Wymagania – specjalista chorób wewnętrznych,

Do zadań Kierownika należeć będzie m.in.:
• kierowanie oddziałem,
• udzielanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych,
• pełnienie dyżurów lekarskich,
• prowadzenie dokumentacji medycznej.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 660 716 304

====================================<<>>====================================


[2021-03-25]

Nowa poradnia pulmonologiczna dla dzieci w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku

Pasłęcki szpital uruchomi jeszcze w tym miesiącu poradnię pulmonologiczną dla dzieci i młodzieży. Pierwsze przyjęcia już 30 marca.

- Rozmowy w tej sprawie z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadziliśmy od kilku tygodni. Teraz zostały one sfinalizowane, co cieszy nas tym bardziej, ze rozwój usług pulmonologicznych jest bardzo istotny w dobie pandemii koronawirusa. Coraz młodsi ludzie cierpią na schorzenia płuc w wyniku powikłań pocovidowych – mówi Iwona Chełchowska, prezes Szpitala Powiatowego w Pasłęku.

Z poradni mieszącej się w nowym budynku szpitala przy ul. Kopernika 22 D, będzie można korzystać we wtorki w godzinach 8-10. Młodych pacjentów przyjmować będzie lekarz pediatra-pulmonolog.

====================================<<>>====================================


[2021-03-12] Informacja o opiece medycznej dla dzieci

Szanowni Pasłęczanie,

W związku ze zmianami w organizacji szpitala, informuję, że od 15 marca dzieci wymagające hospitalizacji korzystają z oddziałów dziecięcych szpitali elbląskich. Przejazd do nich jest całkowicie bezpłatny, a odbywa się po weryfikacji zgłoszenia rodziców (opiekunów) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W sytuacjach zagrażających życiu rodzice mogą korzystać całą dobę z dowozu do szpitali w Elblągu przez pogotowie ratunkowe.

Pozostałe świadczenia i pomoc medyczna nie polegające na pobycie na szpitalnym oddziale pediatrycznym są dzieciom nadal udzielane w Pasłęku na dotychczasowych zasadach w dwóch poradniach: poradni „Lekarz” - mieszczącej się przy pl. Grunwaldzkim 8, w której przyjmuje dwóch lekarzy pediatrów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15) oraz w poradni „Twoje Zdrowie” - znajdującej się przy ul. Jagiełły 27, w której lekarz pediatra przyjmuje raz w tygodniu (we wtorki – od 8 do 15) oraz oczywiście, w szpitalu powiatowym.

Przypominamy też o Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w naszym szpitalu. W dni robocze funkcjonuje ona w godz. 18-8, a w soboty, niedziele i święta jest czynna całodobowo.
W ramach NŚOZ realizowane są także wyjazdy do pacjentów, w tym także, oczywiście, do dzieci.

Iwona Chełchowska, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pasłęku

====================================<<>>====================================


[2021-02-15] Informacja o szczepieniu przeciw COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązującym od dnia 15 stycznia osoby uprawnione do szczepień w ramach grupy „0” mogą skorzystać z możliwości zaszczepienia się w trakcie każdego etapu.
Dokumentem uprawniającym do szczepień przeciwko Covid-19 jest WAŻNE e-skierowanie.
Chęć zaszczepienia można zgłaszać pod numerem telefonu 55 249 15 78.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 91).

====================================<<>>====================================


[2021-02-10] Informacja o szczepieniu nauczycieli przeciw COVID-19

Od 12 lutego w naszym kraju rozpoczną się pierwsze szczepienia nauczycieli i pracowników żłobków.
Od 8 lutego ruszyła rejestracja, proces zgłoszenia jest bardzo prosty. Wystarczy, że zgłosisz chęć zaszczepienia się do dyrektora swojej szkoły lub placówki. Nie musisz robić nic więcej – dyrektor zgłosi Cię na szczepienie za pomocą specjalnego formularza.
Więcej informacji:

Informacje o szczepieniach nauczycieli

====================================<<>>====================================


[2020-08-02]

Z przyjemnością ponawiamy zaproszenie Państwa do Pracowni Endoskopowej znajdującej się w budynku głównym Szpitala (I piętro). Od dnia 16 października 2014 roku nasza Pracownia rozszerzyła zakres wykonywanych badań o kolonoskopię wykonywaną
w trybie ambulatoryjnym. Do wydawanie skierowań na badanie konlonoskopii uprawnieni są lekarze rodzinni (POZ) oraz lekarze specjaliści i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie winno być adresowane do Poradni Endoskopowej. Szczegółowe infrormacje oraz ustalanie terminów badań endoskopowych gastroskopii i kolonoskopii można uzyskać pod NOWYM numerem tel. +48 514 909 399 lub osobiście w Pracowni.

Instrukcja przygotowania się do gastroskopii.

Instrukcja przygotowania się do kolonokopii.

Przypominamy Państwu o możliwości rejestracji internetowej w poradniach.

====================================<<>>====================================


[2016-04-27]

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II


Chcielibyśmy wyrazić swój ogromny szacunek i podziw, a także podziękować Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za okazaną pomoc w postaci przekazanego sprzętu. Cieszymy się, że kolejny Finał WOŚP został poświęcony Pacjentom w starszym wieku.
Bardzo dziękujemy i prosimy o dalsze granie na rzecz poprawy życia Seniorów.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pasłęku

 

====================================<<>>====================================


[2015-11-12]

Informujemy o otwarciu Poradni Kardiologicznej w ramach zawartej umowy z NFZ w Olsztynie. Poradnia mieści się w budynku głównym szpitala na I piętrze. Będzie czynna trzy razy w tygodniu od 17 listopada 2015 r.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie - tel. 55 249 15 55 od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 15.
Pierwsza wizyta wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres świadczeń medycznych:
- Porady lekarskie - lekarz kardiolog Marek Pietrzyk
- Nieinwazyjna diagnostyka chorób serca i układu krążenia - lekarz kardiolog Marek Pietrzyk
- Diagnostyka realizowana w ramach porad poradni:
  - badanie echokardiograficzne serca (echo serca)
  - badanie Ekg
  - badanie Ekg metodą Holtera (całodobowe monitorowanie Ekg serca)
  - Badanie RR metodą Holtera (całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi)
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Kontakt: tel. 55 249 15 55


====================================<<>>====================================


[2014-10-17]

Dzisiaj odbyła się uroczystośc poświęcona 5-leciu funkcjonowania Szpitala jako spółki prawa handlowego. Na uroczystości gościli przedstawiciela władz Powiatu, Rady Powiatu i licznie przedstawiciele władz okolicznych gmin. Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Uroczystośc była połączona z oddaniem do użytku dróg wewnętrznych na terenie szpitala oraz nowo zaaranzowanych terenów zielonych.
Na ścianie szpitalaodsłonięto pamiątkową tablicą poświęcona pierwszym powojennym administratorom pasłęckiego szpitala, Wilhelmowi Bereckiemu i Leonardowi Perepeczko. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli przedstawiciele rodziny doktora Bereckiego.

====================================<<>>====================================


[2014-09-10]

Zapraszamy zainteresowanych kontrahentów do kierowania pacjentów na badania w pracowni endoskopii przewodu pokrmowego - gastroskopia. W Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku doposażono pracownię endoskopii i w tej chwili użytkujemy trzy gastroskopy, w tym dwa firmyt OLYMPUS i jeden firmy FUJI oraz dwa kolonoskopy (OLYMPUS i FUJI). Wyposażenie jest uzupełnione o dwie myjnie automatyczne firm FUJI i OLYMPUS.

Zakres badań pracowni zostanie wkrótce rozszerzony o kolonoskopie wykonywane w ramach umowy z NFZ. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 55 249 15 36

Pacjentów kierowanych do pracowni endoskopii informujemy, że terminy oczekiwania na badanie są stosunkowo krótkie.

Pracownia wykonuje również badania odpłatne według obowiązującego w Szpitalu Cennika

====================================<<>>====================================


[2013-12-01]

Od sierpnia 2013 roku do końca pierwszego kwartału 2014 roku w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku realizowany jest projekt "E-Pacjent - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku".
Docelowo Projekt obejmie wyposażenie szpitala w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przechowywanie dokumentacji medycznej w formie zapisów cyfrowych, co jest wymagane zapisami ustawowymi, oraz ułatwienie kontaktu i dostępu Pacjentom do usług medycznych poprzez zdalną rejestrację, bezpośredni dostep do informacji o pracy poradni specjalistycznych, wolnych terminach, miejscach itp.
Szacowany koszt projektu to 804 415,95 zł, z czego Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 dofinansowuje w szacowanej kwocie 683 753,55 zł.

====================================<<>>====================================


[2012-07-03]

Informujemy, że od 1 lipca 2012 r. uległa zmianie procedura przyjęcia Pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, oraz zmieniły się wzory dokumentów koniecznych do przedłożenia.
Szczegóły i nowe wzory dokumentów w zakładce informacyjnej o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Powiatowego w Pasłęku.

====================================<<>>====================================


[2012-05-07]

Powiat elbląski przystąpił do programu Ogólnopolska Kampania Edukacyjna "Zdrowe Szpitale".
Jej celem jest sprawienie, żeby Polacy mogli się leczyć w „zdrowych szpitalach”, które są dobrze zarządzane.
W imieniu Starostwa Powiatowego prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się na tej stronie.

====================================<<>>====================================


[2012-05-02]
W odpowiedzi na prośby pacjentów stworzyliśmy możliwość odpłatnego wykonywania badań diagnostycznych z zakresu kardiologii.

Badania wysiłkowe i tilt testy wykonywał będzie lek. M. Brembor – asystent kardiologii WSzZ w Elblągu 1–2 razy w miesiącu w zależności od zapotrzebowania.

Badania Ekg i Ciśnienia Tętniczego (RR) metodą Holtera (24 godz.) odczytywać będzie lek. M.Tomczak

Badania echokardiograficzne wykonywał będzie lek. W.Hajer.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dokonywane są w oddziale wewnętrznym osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 55 249 15 33. Koszt wykonywanych badań – wg cennika.

Badanie wysiłkowe Ekg jest to test wysiłkowy, w trakcie którego rejestrowana jest czynność serca. Ma na celu ocenę pracy serca w warunkach zwiększonego obciążenia, jakim jest wysiłek fizyczny. Przydatne jest szczególnie w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca.

Tilt test (test pochyleniowy) ma na celu ustalenie, czy zasłabnięcia i/lub utraty przytomności nie są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu nerwowego, polegającym na zwolnieniu czynności serca i spadku ciśnienia tętniczego krwi, gdy potrzebny jest ich wzrost.

Badanie Ekg metodą Holtera umożliwia rejestrację zaburzeń rytmy i przewodnictwa oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu Ekg w warunkach normalnej aktywności badanego.

Badanie RR metodą Holtera polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby, z reguły w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.
Wskazania do badań holterowskich to np. zaburzenia rytmu serca, bradykardia, czyli wolna czynność serca, choroba niedokrwienna, ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem, omdlenia.

Echokardiografia – tzw. echo serca to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (usg). Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny i bezbolesny ocenę struktur anatomicznych serca, ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływu krwi w obrębie serca i dużych naczyń krwionośnych. Wskazania to m.in. choroba niedokrwienna serca, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze.

====================================<<>>====================================


[2010-10-15] 150-lecie istnienia szpitala
W 2010 roku przypadała 150 rocznica istnienia pasłęckiego szpitala.

Obchody rocznicy odbyły się 15 października, odsłonięto pamiątkowy kamień z okolicznościową inskrypcją, następnie w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyła się część oficjalna. W czasie jej trwania przez Lecha Słodownika został wygłoszony okolicznościowy referat traktujący o historii pasłęckiego szpitala.

 

 

Aktualizacja: GM 2023-11-29