Dostawa aparatu RTG.

Data ogłoszenia: 2021-06-10

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna - plik w formacie .docx)
4.    Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia. (wersja edytowalna - plik w formacie .docx)
5.    Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 4 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 5 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)
8.    Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

9.    [2021-06-18] Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)

10.  [2021-06-18] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

11.  [2021-06-21] Informacja o wyborze oferty. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.