Sporządzanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 2021-05-20

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia. (plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 2 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna. (plik w formacie .doc)
5.    Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 5 - Wykaz usług. (plik w formacie .doc)
8.    Załącznik 6 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 7 - Identyfikator postepowania. (plik w formacie .pdf)

10.  [2021-05-25] Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

11.  [2021-05-28] Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
12.  [2021-05-28] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)
13.  [2021-06-01] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)

14.  [2021-06-01] POPRAWIONA informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)


Powrót do listy przetargów.