Przetarg nieograniczony na budowę budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Data ogłoszenia: 2017.10.25.

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 Projekt budowlany. (plik w formacie .pdf)
4.  Załącznik 2 Projekt budowlany zamienny (instalacje sanitarne - c.o.). (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 4 Przedmiar robót. (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 5 Wykaz robót. (plik w formacie .pdf)
8.  Załącznik 6 Wykaz osób. (plik w formacie .pdf)
9.  Załącznik 7 Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 8 Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
11.  Załącznik 9 Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)
12.  Załącznik 10 Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
13.  Załącznik 11 Oświadczenie o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

14.    [2017.10.30.] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1.(plik w formacie .pdf)

15.    [2017.11.06.] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 2.(plik w formacie .pdf)

16.    [2017.11.09.] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

17.    [2017.11.16.] Informacja o wyniku postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.