Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 9 pakietów.

Data ogłoszenia: 2020-07-02

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1-9 - Formularze ofertowe.(edytowalny plik w formacie .xls)
4.  Załącznik 10 - Oświadczenie.(plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 11 - Projekt umowy.(plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 12 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.(plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 13 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.(plik w formacie .pdf)

8.  [2020-07-07] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

9.  [2020-07-10] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

10.  [2020-07-22] Informacja o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.