Dostawa i montaż mebli do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Data ogłoszenia: 2022-11-24

Rozstrzygnięty,  2022-12-14 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załączniki 1 - 28 - Opis przedmiotu zamówienia. (plik w formacie .zip, rozmiar pliku: 2840000B)
4.    Załącznik 29 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
5.    Załącznik 30 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 30 - Formularz ofertowy. (plik edytowalny w formacie .docx)
7.    Załącznik 31 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 32 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

9.    [2022-11-28]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

10.  [2022-11-29]Pytania i odpowiedzi do SWZ - cz. 2. (plik w formacie .pdf)
11.  [2022-11-29]Załącznik do 2 części pytań do SWZ, wymagane rzuty pomieszczeń. (plik w formacie .zip, rozmiar pliku: 686430B)

12.  [2022-12-02]Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
13.  [2022-12-02]Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

14.  [2022-12-14] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.