Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach.

Data ogłoszenia: 2021-04-15

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna. (plik w formacie .docx)
5.    Załączniki 2-8 - Specyfikacje asortymentowo-cenowe - wersja edytowlna. (plik w formacie .xls)
6.    Załącznik 9 - Oświadczenie o niewykluczeniu. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 9 - Oświadczenie o niewykluczeniu - wersja edytowlna. (plik w formacie .docx)
8.    Załącznik 10 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 11 - Identyfikator postepowania. (plik w formacie .pdf)
10.  [2021-04-20] Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)
11.  [2021-04-23] Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
12.  [2021-04-23] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)
13.  [2020-04-30] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)


Powrót do listy przetargów.