PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE


(UWAGA: dla osób nieposiadających skierowania do pracowni, obowiązuje cennik opłat za usługi).

Pracownia USG

Pracownia USG wyposażona jest w ultrasonograf SAMSUNG RS80 EVO umożliwiający wykonywanie badań w bardzo szerokim zakresie:

Powyższe badania wykonuje kilku lekarzy specjalistów. Pacjent może wykonać badanie posiadając skierowanie lub odpłatnie bez skierowania na własne życzenie (tutaj cennik badań).

telefon:.....690 681 820


Pracownia RTG


W roku 2009 szpital dołączył do grona placówek medycznych posiadających ucyfrowioną pracownię RTG. Korzystanie z tak nowoczesnej aparatury przynosi same korzyści, zarówno dla pacjentów, pracowników jak i dla środowiska naturalnego. Teraz zdjęcie rtg widoczne jest w formie obrazu na monitorze już w kilka sekund po wykonaniu, obraz jest wysokiej jakości co zapewnia dokładną diagnostykę, może być przesyłany do stacji lekarskich w gabinetach.
Pracownia RTG wykonuje badania radiologiczne dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu a także pacjentów ambulatoryjnych.

Zespół lekarski:
Krzysztof Filipiuk - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej - ultrasonografista
Piotr Lassota - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,
Kamil Walczak - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,
Agata Zagórska - w trakcie specjalizacji z radiologii
Konrad Zagórski - w trakcie specjalizacji z radiologii.
Maciej Skałbania - w trakcie specjalizacji z radiologii

telefon:.....55 249 15 80


Pracownia endoskopowa

W pracowni wykonywane są badania endoskopowe diagnostyczne i lecznicze w schorzeniach przewodu pokarmowego. Wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt do badań endoskopowych, zapewniający wysoką jakość wykonywanych badań oraz pełne bezpieczeństwo pacjenta.
Pracownia zapewnia możliwość wykonania badań endoskopowych w znieczuleniu.

Zespół lekarski:
Marek Milewczyk - dr nauk medycznych, specjalista gastroenterologii i chirurgii ogólnej.
Małgorzata Baluta - specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych.
Renata Wojciechowska - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania, lub odpłatnie na życzenie pacjenta.

Jak przygotować się do gastroskopii?

Jak przygotować się do kolonoskopii?

telefon:.....514 909 399 

Aktualizacja strony: GM 2023-07-28