NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA W POZ ORAZ TRANSPORT SANITARNY.

Z tej formy opieki pacjenci mogą korzystać w dni powszednie po godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Są to świadczenia bezpłatne i udzielane bez skierowania pacjentom ubezpieczonym w ramach umowy z NFZ.
Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • stacjonarnie w gabinecie NiŚPL - budynek główny Szpitala Powiatowego w Pasłęku (pierwsze piętro)

  • telefonicznie

  • w przypadkach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta (o potrzebie wizyty domowej decyduje lekarz i ustala porę wizyty z pacjentem).


Pacjent może skorzystać z tej formy pomocy medycznej w przypadku:
  • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia ale gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

  • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty po zastosowaniu nie przyniosły oczekiwanej poprawy

  • gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na wizytę lekarza rodzinnego w przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia


Pacjentowi przysługują również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu chorego.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ nie jest pogotowiem ratunkowym a udzielana jest w ambulatorium na terenie szpitala.

Dyżur jest pełniony przez zespół: lekarz i pielęgniarka.

Zespół lekarzy dyżurujących:
Oksana Styrańczak, Oksana Borsuk, Izabela Cieszyńska, Mikołaj Wierzbicki, Agnieszka Dzionk, Hennadi Kuskov, Daria Hnatkovska.

Telefon wyłącznie w godzinach pracy NiŚPL:
gabinet lekarski - 789 869 616,
gabinet pielęgniarski - 514 909 399


TRANSPORT SANITARNY.
=====================

Przysługuje pacjentom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego oraz w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej.
Usługi transportu świadczone są w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00

Pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ.

telefon: ..........55 249 15 31 

Aktualizacja strony: GM 2023-08-09