Strona główna | Aktualności | Informacje o oddziałach | Przetargi | Unia Europejska | Kontakt, Zarząd | Cennik


 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA W POZ ORAZ TRANSPORT SANITARNY.

Z tej formy opieki pacjenci mogą korzystać po godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i w dni ustawowo wolne od pracy. Są to świadczenia bezpłatne i udzielane bez skierowania. Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych

  • telefonicznie

  • w przypadkach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta (o potrzebie wizyty domowej decyduje lekarz i ustala porę wizyty z pacjentem).


Pacjent może skorzystać z tej formy pomocy medycznej w przypadku:
  • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia ale gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

  • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty po zastosowaniu nie przyniosły oczekiwanej poprawy

  • gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na wizytę lekarza rodzinnego w przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia


Pacjentowi przysługują również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu chorego.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ nie jest pogotowiem ratunkowym a udzielana jest w ambulatorium na terenie szpitala.

Dyżur jest pełniony przez zespół: lekarz i pielęgniarka.

Zespół lekarzy dyżurujących:
Ryszard Janiszewski, Oksana Borsuk, Izabela Cieszyńska, Marta Maksymiuk,
Marta Kania, Tomasz Kulpiński, Klaudia Kampa, Mateusz Machnij
Oksana Styrańczak, Natalia Cop, Agnieszka Zawadzka.

telefony:
gabinet lekarski........... 55 249 15 49
gabinet pielęgniarski.... 55 249 15 55, pielęgniarka NŚOP.... 514 909 399


TRANSPORT SANITARNY.
=====================

przysługuje pacjentom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego oraz w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia
w zakładzie opieki zdrowotnej. Usługi transportu świadczone są w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00

Pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ.

telefon: ..........55 249 15 31
kom. ..............505 112 992


 

Aktualizacja strony: GM 2021-03-25