IZBA PRZYJĘĆ.

Podstawowym zadaniem izby przyjęć jest przyjmowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych. Drugą ważną funkcją jest pomoc medyczna w nagłych zachorowaniach obejmująca podstawową diagnostykę i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w sytuacjach, kiedy pacjent nie wymaga hospitalizacji.

Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe.

telefon: ..........55 249 15 00


 

Aktualizacja strony: GM: 2023-07-21