REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych - po urazach, po zabiegach operacyjnych (w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala), wady wrodzone, stany po rekonstrukcji więzadeł, endoprotezoplastyka, neurologicznych - w szczególności z rozpoznaniem dyskopatii, rwy ramiennej, rwy kulszowej (po leczeniu operacyjnym, w okresie zaostrzenia choroby), stwardnienia rozsianego, dystrofii mięśniowej, polineuropatii, reumatologicznych (po leczeniu szpitalnym), zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Pacjentów przebywających na Oddziale obowiązuje stosowanie się do Regulaminu Porządkowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej dla dorosłych, o zapoznanie się z którym prosimy Szanownych Państwa.


Przeciwwskazania do Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
 • ciąża i połóg,
 • ostre choroby zakaźne,
 • choroba nowotworowa.


Skierowanie może być wystawione przez lekarza oddziału:
 • urazowo - ortopedycznego
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych.


W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może być wystawione przez lekarza poradni:
 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo - ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.


Skierowanie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby kierowanej na oddział, PESEL,
 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy NFZ, kody resortowe VII i VIII)
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD - 10, rozpoznanie w języku polskim
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania


E-SKIEROWANIE:
 • należy podać kod PIN oraz PESEL.


Do skierowania należy dołączyć:
 • aktualną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego (kopie)
 • kserokopię dowodu ubezpieczenia (Legitymacja rencisty/emeryta, NIP zakładu pracy)
 • nr telefonu do kontaktu oraz e-mail pacjentaDokumenty można składać osobiście we wtorki w godzinach 11.00 - 13.00,
listownie na adres: Szpital Powiatowy w Pasłęku, ul Kopernika 20D, 14-400 Pasłęk,
lub na adres e-mail: rehabilitacjastacjonarna@szpitalpaslek.com, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu kwalifikacji.

Informacje szczegółówe można uzyskać pod numerami telefonów:
55 249 15 00 - centrala szpitalna
55 249 15 50 - centrala oddziałów rehabilitacji

PERSONEL ODDZIAŁU:
Kierownik Oddziału: lek. med. Hubert Duda - specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji medycznej
Pielęgniarka koordynująca: mgr Edyta Domalewska

ZESPÓŁ LEKARSKI:
lek. med. Włodzimierz Hajer - specjalista chorób wewnętrznych

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW:
mgr Piotr Tabaka - koordynator pracy fizjoterapeutów
mgr Marzena Sokół
mgr Sebastian Kosecki
lic. Ilona Ostrowska

ZESPÓŁ PELĘGNIARSKI:
Marzena Czarnik
Barbara Pilch
Beata Wojtaś
Wioletta Wieromiej
Iwona Urbanowicz
Justyna Płochocka
Iwona Miś

OPIEKUNKI MEDYCZNE:
Luiza Bernatowska
Swietłana Jarzyńska
Urszula Lenarczyk
Barbara Tarnowska
Katarzyna Trambowicz
Dorota Sasin


 

Aktualizacja strony: GM 2024-07-02