REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych - po urazach, po zabiegach operacyjnych (w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala), wady postawy, wady wrodzone, stany po rekonstrukcji więzadeł, endoprotezoplastyka, neurologicznych - w szczególności z rozpoznaniem dyskopatii, rwy ramiennej, rwy kulszowej, stwardnienia rozsianego, dystrofii mięśniowej, polineuropatii, reumatologicznych - Zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Pacjentów przebywających na Oddziale obowiązuje stosowanie się do Regulaminu Porządkowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej dla dorosłych (druk w formacie .pdf - do pobrania), o zapoznanie się z którym prosimy Szanownych Państwa.


Przeciwwskazania do Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
 • ciąża i połóg,
 • ostre choroby zakaźne,
 • czynna choroba nowotworowa.


Skierowanie może być wystawione przez lekarza oddziału:
 • urazowo - ortopedycznego
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych.


W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może być wystawione przez lekarza poradni:
 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo - ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.


Skierowanie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby kierowanej na oddział, PESEL,
 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy ( regon, numer aktualnej umowy NFZ, kody resortowe VII i VIII)
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD - 10, rozpoznanie w języku polskim
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania


E-SKIEROWANIE:
 • należy podać kod PIN oraz PESEL.


Do skierowania należy dołączyć:
 • aktualną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego (kopie)
 • kserokopię dowodu ubezpieczenia (Legitymacja rencisty/emeryta, NIP zakładu pracy)
 • nr telefonu do kontaktu oraz e-mail pacjenta
 • Ankieta - (druk w formacie .PDF do pobrania)Dokumenty można składać osobiście we wtorki w godzinach 11.00 - 13.00,
listownie na adres: Szpital Powiatowy w Pasłęku, ul Kopernika 20D, 14-400 Pasłęk,
lub na adres e-mail: rehabilitacjastacjonarna@szpitalpaslek.com
Niekompletna dokumentacja zostanie odesłana z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Informacje szczegółówe można uzyskać pod numerami telefonów:
55 249 15 00 - centrala szpitalna
55 249 15 50 - centrala oddziałów rehabilitacji

PERSONEL ODDZIAŁU:
Kierownik Oddziału: lek. med. Hubert Duda - specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji medycznej
Pielęgniarka koordynująca: mgr Edyta Domalewska

ZESPÓŁ LEKARSKI:
lek. med. Włodzimierz Hajer - specjalista chorób wewnętrznych

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW:
mgr Piotr Tabaka - koordynator pracy fizjoterapeutów
mgr Dariusz Trębas - specjalista fizjoterapii
mgr Marzena Sokół
mgr Sebastian Kosecki
lic. Ilona Ostrowska

ZESPÓŁ PELĘGNIARSKI:
Marzena Czarnik
Barbara Pilch
Beata Wojtaś
Elżbieta Godz
Iwona Urbanowicz
Justyna Płochocka
Iwona Miś

OPIEKUNKI MEDYCZNE:
Luiza Bernatowska
Swietłana Jarzyńska
Urszula Lenarczyk
Barbara Tarnowska
Katarzyna Trambowicz


 

Aktualizacja strony: GM 2023-08-09