Pracownia tomografii komputerowej

Oddanie pracowni do użytku przewidziane jest po 1 stycznia 2024 roku.


 

Aktualizacja: GM 2023-08-07