Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku do wymogów ppoż. - branża sanitarna - instalacja hydrantowa.

Data ogłoszenia: 2018-10-08

Rozstrzygnięty:  2018-11-06 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Projekt budowlany - opid techniczny(plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 1 - Projekt budowlany - strona tytułowa.(plik w formacie .pdf)
5.    Załącznik 1 - Rysunek S1. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 1 - Rusunek S2. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 1 - Rysunek S3. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 1 - Rysunek S4. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 1 - Rysunek S5. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 1 - Rysunek S6. (plik w formacie .pdf)
11.  Załącznik 2 - Specyfikacja techniczna SST-S1.(plik w formacie .pdf)
12.  Załącznik 3 - Przedmiar robót.(plik w formacie .pdf)
13.  Załącznik 4 - Oświadczenie.(plik w formacie .pdf)
14.  Załącznik 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.(plik w formacie .pdf)
15.  Załącznik 6 - Projekt umowy.(plik w formacie .pdf)
16.  Załącznik 7 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
17.  Załącznik 8 - Oświadcznie o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)
18.  Załącznik 9 - Wykaz robót budowlanych. (plik w formacie .pdf)

19.  [2018-10-16] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

20.  [2018-10-22] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

21.  [2018-11-06] Informacja o wybore oferty w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.