Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu sanitarnego Typ B.

Data ogłoszenia: 2017.09.14.

Rozstrzygnięty:  2017.09.27. 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia. (plik w formacie .pdf)
4.  Załącznik 2 Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 5 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)

7.    [2017.09.19.] Pytania i odpowiedzi do SIWZ, część 1. (plik w formacie .pdf)

8.    [2017.09.22.] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

9.    [2017.09.27.] Informacja o wyniku postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.