Przetarg nieograniczony na częściową rozbiórkę i rekonstrukcję muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 2018-08-29

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Projekt budowlany(plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.(plik w formacie .pdf)
5.    Załącznik 3 - Przedmiar robót. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 6 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 7 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 8 - Oświadczenie Wykonawcy o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

11.  [2018-09-03] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

12.  [2018-09-13] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

13.  [2018-09-25] Informacja o wybore oferty w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.