Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 8 pakietów.

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1 - 8 - Formularze ofertowe. (plik w formacie .xls)
4.  Załącznik 9 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 10 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 11 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)

7.    [2017.07.04.] Pytania i odpowiedzi do SIWZ, część 1. (plik w formacie .pdf)

8.    [2017.07.07.] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

9.    [2017.07.17.] Informacja o wyniku postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.