Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 8 pakietów.

Data ogłoszenia: 2018-06-14

Rozstrzygnięty:  2018-07-10 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1 do 8 Formularze ofertowe(pliki edytowalne w formacie .xls)
4.  Załącznik 9 - Oświadczenie Wykonawcy. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 10 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 11 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 12 - Oświadczenie Wykonawcy - o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

8.    [2018-06-19] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

9.    [2018-06-19]Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o postepowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

10.  [2018-06-26] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

11.  [2018-07-10] Informacja o wybore oferty w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.