Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 16.03.2017 r.

Rozstrzygnięty:  2017.04.04 

-->

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia. (plik w formacie .pdf)
4.  Załącznik 2 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 5 - Wykaz usług. (plik edytowalny w formacie .doc)
8.  Załącznik 6 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)

9.    [2017.03.21] Pytania i odpowiedzi do SIWZ. (plik w formacie .pdf)

12.    [2017.03.24] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

13.    [2017.04.04] Informacja o wyniku postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.