Przetarg nieograniczony na sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 2019-03-21

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia.(plik w formacie .xls)
4.  Załącznik 2 - Formularz ofertowy.(plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 3 - Oświadczenie.(plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.(plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 5 - Wykaz usług. (plik w formacie .pdf)
8.  Załącznik 6 - Wzór umowy.(plik w formacie .pdf)
9.  Załącznik 7 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.(plik w formacie .pdf)

10.  [2019-03-26] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

11.  [2019-03-29] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

12.  [2019-03-19] Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.