Przetarg nieograniczony na częściową rozbiórkę i rekonstrukcję muru położonego
na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 2018-05-21

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 - Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)
4.  Załącznik 2 - Specyfikacje techniczne. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 3 - Przedmiar robót. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy (art. 25a). (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
8.  Załącznik 6 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)
9.  Załącznik 7 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 8 - Oświadczenie Wykonawcy - o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

11.  [2018-06-04] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

12.  [2018-06-05] Informacja o unieważnieniu postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.