Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni parkingu na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

Data ogłoszenia: 6.03.2017 r.

Rozstrzygnięty:  2017.04.03 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
4.  Załącznik 2 - Projekt wykonawczy, opis techniczny. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 2 - Rysunek 01 Projekt zagospodarowania terenu. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 2 - Rysunek 02 Plan sytuacyjny parkingu. (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 2 - Rysunek 03 Projekt tyczenia parkingu. (plik w formacie .pdf)
8.  Załącznik 2 - Rysunek 04-1 Profil W1-W2. (plik w formacie .pdf)
9.  Załącznik 2 - Rysunek 04-2 Profil W3-W4. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 2 - Rysunek 04-3 Profil W5-W6. (plik w formacie .pdf)
11.  Załącznik 2 - Rysunek 04-4 Profil W7-W8. (plik w formacie .pdf)
12.  Załącznik 2 - Rysunek 04-5 Profil W7-W14. (plik w formacie .pdf)
13.  Załącznik 2 - Rysunek 04-6 Profil W10-W18. (plik w formacie .pdf)
14.  Załącznik 2 - Rysunek 04-7 Profil W11-W12. (plik w formacie .pdf)
15.  Załącznik 2 - Rysunek 05 Przekrój konstrukcyjny A-A. (plik w formacie .pdf)
16.  Załącznik 2 - Rysunek 06 Przekrój konstrukcyjny B-B. (plik w formacie .pdf)
17.  Załącznik 2 - Rysunek 07 Przekrój konstrukcyjny C-C. (plik w formacie .pdf)
18.  Załącznik 2 - Rysunek 08 Przekroje konstrukcyjne. (plik w formacie .pdf)
19.  Załącznik 2 - Rysunek 09 Projekt i tyczenie ogrodzenia. (plik w formacie .pdf)
20.  Załącznik 2 - Rysunek 10 Plan sytuacyjny bramy z furtką. (plik w formacie .pdf)
21.  Załącznik 2 - Rysunek 11 Brama z furtką. (plik w formacie .pdf)
22.  Załącznik 2 - Rysunek 12 Szczegół ogrodzenia. (plik w formacie .pdf)
23.  Załącznik 2 - Rysunek 13 Niweleta ogrodzenia. (plik w formacie .pdf)
24.  Załącznik 3 - Projekt branżowy - przyłacze kanalizacji deszczowej - parking Szpital Pasłęk. (plik w formacie .pdf)
25.  Załącznik 4 - Specyfikacje techniczne - parking Szpital Pasłęk. (plik w formacie .pdf)
26.  Załącznik 5 - Przedmiar robót - parking Szpital Pasłęk. (plik w formacie .pdf)
27.  Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
28.  Załącznik 7 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
29.  Załącznik 8 - Wykaz robót budowlanych. (plik edytowalny w formacie .doc)
30.  Załącznik 9 - Wykaz osób. (plik edytowalny w formacie .doc)
31.  Załącznik 10 - Projekt umowy. (plik w formacie .pdf)

32.    [2017.03.14] Pytania i odpowiedzi do SIWZ. (plik w formacie .pdf)

33.    [2017.03.15] Modyfikacja treści SIWZ. (plik w formacie .pdf)

34.    [2017.03.20] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

35.    [2017.04.03] Informacja o wyniku postepowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.