Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Data ogłoszenia: 2019-02-21

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1-6 - Formularze ofertowe.(plik w formacie .xls)
4.  Załącznik 7 - Oświadczenie wykonawcy.(plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 8 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.(plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 9 - Projekt umowy.(plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 10 - Oświadcznie o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

8.  [2019-02-26] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

9.  [2019-03-01] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

10.  [2019-03-19] Informacja o wybore oferty w postępowaniu przetargowym. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.