Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach

Data ogłoszenia: 2018-02-22

Rozstrzygnięty:  2018-03-20 

-->

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1 - 6 Formularze ofertowe (edytowalne, format .xls)
4.  Załącznik 7 - Oświadczenie Wykonawcy. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 8 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 9 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
7.  Załącznik 10 - Oświadczenie Wykonawcy - o obowiązku podatkowym. (plik w formacie .pdf)

8.    [2018.02.26] Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 1. (plik w formacie .pdf)

9.    [2018.02.27.]Pytania i odpowiedzi do SIWZ - część 2. (plik w formacie .pdf)

10.  [2018.03.02.] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

11.    [2018.03.20] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.