Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach

Data ogłoszenia: 23.02.2017 r.

Rozstrzygnięty:  13.03.2017 r. 

-->

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.  Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(plik w formacie .pdf)
3.  Załączniki 1 - 6 Formularze ofertowe (edytowalne, format .xls)
4.  Załącznik 7 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1. (plik w formacie .pdf)
5.  Załącznik 8 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa. (plik w formacie .pdf)
6.  Załącznik 9 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)

7.    [2017.02.28] Pytania i odpowiedzi do SIWZ. (plik w formacie .pdf)

8.    [2017.03.03] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

9.    [2017.03.13] Informacja o wyniku postępowania. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.